Frihet eller diktatur

Bård LarsenArnulf Kolstad skriver (7/12) at sammenligningen mellom Carl von Ossietskys skjebne under det nazistiske diktaturet og Liu Xiabos under det kommunistiske diktaturet er «urettferdig», fordi Kina ifølge ham er i langt bedre beskaffenhet.

Bård Larsen, historiker og prosjektleder i Civita

Ossietzky fikk Nobelprisen for året 1935. Da hadde nazityskland ennå ikke henfalt til det absolutte barbariet, vel å merke sammenlignet med årene som skulle følge. Sammenligningen med Kina av i dag er ikke helt meningsløs (ettpartistat, fangeleirer) og kan vel heller ikke sees uavhengig av grovarbeidet Partiet har gjort gjennom seksti år og minimum 45 millioner ofre? Men hva er det egentlige poenget til Arnulf Kolstad?

Vestlig oppfinnelse
Til Dagbladet i 2008 sa professoren, som er erklært marxist og tilhenger av ideen om «å yte etter evne og få etter behov», at «menneskerettighetene slik vi kjenner dem er en vestlig oppfinnelse. De har ikke, og bør ikke ha, universell gyldighet.» Han konstaterte også at «det er kjennetegnende for kinesiske politikere at de vedstår seg de uløste problemene, diskuterer dem og forsøker å finne løsninger på kinesisk vis, med kommunistpartiet i ledelsen.» Kolstad er opptatt av at Partiet har løftet millioner av mennesker inn i den lavere middelklassen. Slike betraktninger er en gjenganger på deler av den venstresiden Kolstad tilhører. Når hardbarkede kommuniststater skulle vise seg frem for politiske pilegrimer fra venstresiden, så gjorde de det gjerne ved å fremstå som kapitalister. Kanskje ikke så rart, siden de venstreorienterte pilegrimene stort sett var på utkikk etter produksjonsforhold som kunne bekrefte at innbyggerne fikk «etter behov».
Og pilegrimene tok imot budskapet med åpne armer. Stein Ørnhøi ledet en SV-delegasjon i Nord-Korea i 1974. Ørnhøi skrøt i Orientering av at «industrien tjener landbruket, og sjølberging og uavhengighet preger utviklingen (…) matvareproblemene er overvunnet». Senest i år uttalte Stein Ørnhøi at høy levealder i et samfunn er et «godt uttrykk for at menneskerettigheter blir respektert. Cuba er et eksempel på det.»
Mon det?
Kolstad har rett i at Kina gjør det relativt bra og har utviklet en stor middelklasse. Men markedsøkonomien i Kina har klare mangler og er grunnleggende illiberal. Organisasjonsfrihet eksisterer ikke. Det finnes ikke et velfungerende arbeidsmarked der man kan søke bort fra én jobb og inn i en annen. Nomenklaturet skummer fløten og har for lengst innsatt seg selv som en ny adel. Kina har det verste av begge verdener: Kommunismens maktstruktur og en rovdyrkapitalisme uten rettigheter for lønnsarbeidere. Det er ironisk at nettopp kommunismen som system garanterer for at arbeidere mangler rett til å organisere seg. Det holder altså at Partiet kaller seg kommunister i navnet. Selvsagt har sultne mennesker liten glede av ytringsfrihet.

Frihet eller diktatur
Men samtidig er dette et iscenesatt tablå av tvilsomme motsetninger: Enten får du mat, skole og husly eller så får du sivile menneskeretter.
Så kan man spørre seg hvor egnet enkelte vellykkede sider ved økonomien er for å gi en riktig diagnose av samfunnet for øvrig? Slik sett ville Pinochets Chile kommet heldig ut. Til syvende og sist er det et spørsmål om du tror på frihet som en verdi i seg selv eller ikke. Uansett tilhører Kolstad en generasjon der mange lullet seg inn et verdensbilde med en falsk motsetning: Enten frihet eller (proletariatets) diktatur. Ville Kolstad reagert like negativt om det var en palestinsk menneskerettighetsaktivist som hadde fått prisen?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00